Informatie voor nieuwe leerlingen

 

Welkom op OnderwijsPlus in Bakkum

Je bent geplaats op Antonius. Op Antonius wordt JeugdzorgPlus geboden. De rechter heeft besloten dat jij daarvoor in aanmerking komt. In de periode dat je op JeugdzorgPlus bent aangewezen krijg je ook onderwijs aangeboden. Dat onderwijs geven we op dezelfde locatie en noemen we OnderwijsPlus.

Het onderwijs wordt gegeven in een aantal kleine groepen met een docent. De docent geeft de meeste vakken zelf of begeleidt je met het werk dat je hebt meegekregen van de school waarop je zat toen je nog niet op Antonius was geplaatst.

 

Integraal dagprogramma

Op basis van je ondersteuningsbehoeften, je onderwijsbehoeften en op basis van dat wat je aankunt met de problematiek waarmee je worstelt, bepalen we in welke mate onderwijs mogelijk is. 

In de twee onderwijsgroepen geven we onderwijs op maat. Samen met je vorige school en/of op basis van de JIJ!-toetsen die we al snel afnemen, bepalen we je niveau en kun je aan de slag.

Als je nog een school had ga je aan de slag met het materiaal van je eigen school. 
Als je al langer niet naar school ging, ga je aan de slag met materiaal van OnderwijsPlus en beperken we het onderwijs tot:

  • Nederlands
  • Engels
  • Rekenen (soms wiskunde)
  • Burgerschap
  • Bewegen

Mocht onderwijs op dit moment niet zo goed lukken, dan hebben we op dit moment twee plekken waar we begeleiding geven. Het gaat daarbij om koken en om techniek en creatieve vakken. Op deze plekken in de school zijn coaches actief. Ze begeleiden je tijdens een activiteit en helpen je met je problemen. Je went daarbij weer een beetje aan school, maar bent nog niet of nog niet altijd bezig met je schoolwerk voor vakken als Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.

Sociaal sterk

Naast de inhoudelijke vakken leer je op onze school ook veel over jezelf. Over hoe je het beste kunt leren. Over wat je kunt doen aan gedrag dat je niet helpt op school. Of over hoe je het beste met andere mensen kunt communiceren.

Je leert hier functioneren in sociale situaties, je zelfstandigheid vergroten, samenwerken, concentreren, initiatief nemen en oog houden voor je eigen mogelijkheden en behoeftes.

Dit helpt je allemaal om je voor te bereiden op je vervolgopleiding of je uiteindelijke baan.

Tussenkopje vervolg alinea 

 

Later meer