Onderwijsaanbod

OnderwijsPlus is in de basis een school met een vmbo-aanbod, maar binnen de school wordt indien nodig onderwijs geboden op alle niveau's (praktijkonderwijs tot vwo).

In de meeste gevallen ging de leerling 'gewoon' naar school (School van Herkomst, SvH) in de periode voor plaatsing op Antonius. Het onderwijsaanbod is in dat geval nog steeds de verantwoordelijkheid van de SvH. 
OnderwijsPlus maakt voor de lessen gebruik van het materiaal van de SvH en probeert zoveel als mogelijk is het programma van de SvH uit te voeren. Er is regelmatig overleg tussen beide scholen.

 

In het geval de jongere al geruime tijd niet meer naar school ging, is er geen sprake meer van een SvH. In dat geval maakt OnderwijsPlus gebruik van haar eigen materiaal, de eigen leerlijnen en dus het eigen aanbod.
Het aanbod bestaat dan uit de basisvakken:

  • Nederlands,
  • Engels,
  • Rekenen,
  • Burgerschap
  • Bewegingsonderwijs
  • Praktijkvakken (afhankelijk van het niveau)