Pedagogisch klimaat

Wij werken elke dag aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Als er ‘iets’ is, bieden onze docenten een luisterend oor. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

Een sociaal veilige school: wat doen wij allemaal?

  • Wij werken elke dag aan een fijne, veilige leer- en werkomgeving
  • Wij voeren een actief beleid tegen pesten
  • Wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan
  • Wij vragen in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen naar veiligheidsbeleving en voeren zo nodig verbeteringen door
  • Wij registreren incidenten – denk aan een ongelukkige val tijdens de gymles, agressie of melding van ongewenst gedrag.

Goed omgaan met elkaar

Iedereen moet zich veilig voelen bij ons op school. We gaan met respect voor elkaar met elkaar om. En we doen er alles aan om pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of racisme te voorkomen. Medewerkers van de school geven het goede voorbeeld en leven ‘positief’ gedrag voor.

Op school maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Die afspraken bespreken we regelmatig. Leerlingen die tussentijds instromen, krijgen de afspraken natuurlijk goed uitgelegd in hun eerste week op school.

Peiling Veiligheidsbeleving

Eén keer per jaar peilen wij de veiligheidsbeleving bij de leerling, het team en bij ouders/verzorgers. Dat gebeurt via een vragenlijst die we binnen ons bestuur op alle scholen afnemen. Op die manier kunnen we naast de resultaten vergelijken met het vorige schooljaar ook de scholoen onderling met elkaar vergelijken.

Met de uitkomsten kunnen wij onszelf weer verder verbeteren en blijven werken aan een sociaal veilig klimaat.

We bespreken de resultaten van die veiligheidspeiling in ons team en koppelen die ook terug naar de leerlingen, ouders/verzorgers en naar de Inspectie van het Onderwijs. Die houdt namelijk niet alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar kijkt ook of wij de Wet sociale veiligheid op scholen goed uitvoeren.