Waar stroom jij naar uit?

Uitstroomprofielen

Onze school biedt onderwijs in drie profielen:

  • Profiel vervolgopleiding gericht op doorstroom naar een vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs of het mbo gericht op het behalen van een startkwalificatie (mbo 2).
  • Profiel arbeidsmarktgericht op het verkrijgen van loonvormende arbeid (een baan).
  • Profiel dagbesteding gericht op het verkrijgen van zinvolle en duurzame dagbesteding.

Uitstroomprofiel vervolgopleiding
Leerlingen waarvan wordt verwacht dat ze een startkwalificatie kunnen halen, krijgen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. In dit uitstroomprofiel bereiden leerlingen zich voor op een regulier diploma in het vmbo, havo of vwo. Dit diploma hebben de leerlingen nodig om tot een vervolgopleiding te worden toegelaten. Bijvoorbeeld in het mbo.

Uitstroomprofiel arbeidsmarkt
Leerlingen met een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel worden voorbereid op een baan op de (beschermde) arbeidsmarkt. Het gaat om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen halen.

Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte profiel is gericht op en brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving. Daarnaast bereid het de leerling voor op een passende en duurzame plaats in de arbeidsmarkt.

Uitstroomprofiel dagbesteding
Het uitstroomprofiel dagbesteding is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van arbeidsgerichte dagactiviteiten. Het gaat hier vooral om het leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in vormen van dagbesteding. Een deel van de leerlingen kan met ondersteuning en begeleiding arbeidsmatige activiteiten verrichten. Anderen zijn aangewezen op dagbesteding- of belevingsgerichte activiteiten.

Op welk uitstroomprofiel we richten, is niet altijd bekend bij plaatsing; de jongeren zijn soms al langere tijd niet binnen een onderwijssetting geweest. In de CvB wordt rond een maand na plaatsing (na het startgesprek) onder de verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper van Horizon een voorlopig uitstroomprofiel vastgesteld.